Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Rada Fundacji

2013_11_DSC8942_190px ©Adam Czerneńko

Przewodniczący
dr Hans-Gerd Happel – Dyrektor Kierowniczy Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt nad Odrą

Zastępca Przewodniczącego
dr Andreas Lawaty – historyk i slawista w Lueneburgu

Stali członkowie Rady

Manfred Mack
pracownik naukowy Deutschen Polen-Instituts w Darmstadt

Prof. em. Dr. Heinrich Olschowsky
profesor filologii polskiej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie