Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Z W. Bartoszewskim w drodze

Workshop_Logo_BW ©BMW_SDPZ_Ossol_inicjatywaB      

Jak Bartoszewski zmieniał Niemców - warsztaty dla licealistów ze Słubic
09 grudnia 2020

Podczas zajęć uczniowie poznają działalność Władysława Bartoszewskiego, więźnia Auschwitz, żołnierza AK, ministra spraw zagranicznych i ambasadora na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego. Ponadto zagrają w grę „Warto. Z Bartoszewskim przez Polską i Niemcy, która powstała w oparciu o zbiory Władysława Bartoszewskiego przekazane do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w polskiej i niemieckiej wersji językowej, w formie aplikacji na telefon. Zajęcia przygotowane i poprowadzone  przez dr Małgorzatę Preisner-Stokłosę  z Gabinetów Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza ZNiO we Wrocławiu.