Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

2015

Fundacja zorganizowała w Collegium Polonicum w Słubicach wspólnie z Muzeum Miasta Łodzi wystawę pod tytułem „Karl Dedecius. Literatura – Dialog - Europa“. W Collegium wystawa ta gościła do końca 2015 roku.

Ponadto przy wsparciu ze strony Fundacji im. Marion Doenhoff, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacji im. Roberta Boscha przeprowadzona została sfinansowana ze środków Fundacji Archiwum Literackiego Karla Dedeciusa obszerna seria seminariów o tematyce „Tłumaczenia literatury w polsko-niemieckim dialogu kulturowym“. W projekcie bierze udział pięć katedr polonistyki z Niemiec oraz pięć germanistyki z Polski.

Na trzecim posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 12.06.2015 r. w Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej w Darmstadt, obok tematu postępowania z przekładami i innymi tekstami prof. Dedeciusa, omówiono i rozważono przede wszystkim możliwość organizacji licznych imprez kulturalnych i naukowych, które pani dr Czechowska przekuła następnie w określone działania. Ponadto Nagroda im. Karla Dedeciusa, przyznawana dotąd przez Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt oraz Fundację im. Roberta Boscha, po raz pierwszy wręczona została wspólnie z Fundacją Archiwum Literackiego Karla Dedeciusa.

 

dr Hans-Gerd Happel
Przewodniczący Rady Fundacji Archiwum Literackiego Karla Dedeciusa