Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Projekty

T.Rozewicz granat tlo mala ©Adam Czerneńko

                                                                        

Polsko-niemieckie warsztaty na temat „Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – T. Różewicz w tłumaczeniu na język niemiecki”

1 do 3 czerwca 2016 r.
Partner: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Patronat: prof. dr Irena Lipowicz, Laureatka Nagrody Viadrina w 2014 roku

Od początku semestru letniego 2016 studenci jedenastu uniwersytetów w Niemczech i w Polsce pracowali nad przełożeniem na język niemiecki tekstów Tadeusza Różewicza, jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku. Na zakończenie projektu przedstawiciele uczestniczących w nim uniwersytetów zostaną zaproszeni na warsztaty do Frankfurtu nad Odrą i Słubic w celu przedstawienia i porównania wyników swoich prac. Wymiana spostrzeżeń umożliwi studentom wypracowanie kolejnych wniosków.

Szczególny punkt warsztatów stanowić będzie spotkanie i rozmowa z laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa: Katarzyną Leszczyńską i Svenem Sellmerem.

 

partnerzy projektu / opis projektu / program / podsumowanie projektu/ galeria

FWPN_napis ©FWPN

Marion Dnhoff Stiftung_190px ©Marion Dönhoff Stiftung

RBS_cmyk_logo_190 ©RBS