Banner Viadrina

Wprowadzenie do użytkowania biblioteki

Adresaci szkolenia: Użytkownicy biblioteki bez doświadczenia w pracy biblioteczenej i bez wystarczającej znajomości języka niemieckiego (przede wszystkim studenci rozpoczynający studia, studenci z innych uniwersytetów).

Treści szkolenia: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pomieszczeniami i usługami biblioteki uniwersyteckiej. Poznają czytelnię, zbiór podręczników, warunki ypożyczania, zasady posługiwania się kartą biblioteczną, strukturę sygnatur, przy pomocy systemu oznakowania odnajdą książkę na półce w bibliotece. Ponadto poznają funkcje samoobsługowe w katalogu internetowym biblioteki (OPAC): zamawianie mediów, przedłużanie, zmianę kodu dostępu i podstawowe strategie przeszukiwania katalogu biblioteczengo. Szkolenie szczególnie polecamy wszystkim studentom pierwszego roku, którzy chcieliby zapoznać się z ofertą biblioteki uniwersyteckiej.

daty:

czwartek 06.04.2017 godz. 15:00

Zgłoszenia: Zapisów można dokonywać na liście wyłożonej w czytelni, najwyższa liczba uczestników: 12 osób

Miejsce: Sala szkoleniowa w piwnicy biblioteki uniwersyteckiej (wejście w czytelni)